30.11. 2018

Úprava ceny od 1. 1. 2019


Vážení zákazníci,

Od 1. ledna 2019 dochází k úpravě ceníku AQUA, a.s. za programovou nabídku kabelové televize. Úprava ceníku reflektuje navýšení nákupních cen u televizních programů, především u TV PRIMA, TV NOVA a dalších. Rozsah nabídky zůstává stejný a usilujeme o získání dalších programů ve formátu HDTV.


Od 1. ledna 2019 vč. DPH:

STA                       Kč 1.000,--/ročně
Základní nabídka  Kč    280,--/měs.

                              Kč 3.360,--/ročně

AQUA, a.s.