AQUA: provider kvalitních služeb - internet, kabelová televize, digitální televize

Internet

Kabelová televize

Digitální televize

IPTV

Datum: 16. srpen 2022 Tel.: +420 605 501 505 | Kontaktujte nás

IPTV (digit. TV pro optickou síť)

IP protokol

IP (anglicky Internet Protocol) je datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol dnešního Internetu.

Kabelová televize

Kabelová televize (CATV) je komerční označení pro technologii přenosu obrazu a dat prostřednictvím kabelových rozvodů

Plošné vysílání

Broadcastové vysílání (česky plošné vysílání) je distribuce audio a/nebo video signálu, který přenáší program posluchačům nebo divákům. Příjemcem může být celá veřejnost nebo jiná relativně velká skupina

Voice over Internet Protocol

Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby

High-definition television

High-definition television (HDTV) označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC). HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) řádků, případně 720 neprokládaných řádků. Rozměry obrazu jsou v poměru 16:9.

IPTV příjem

IPTV

neboli Televize přes internetový protokol je systém, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. Použití technologií pro počítačové sítě je hlavní rozdíl IPTV od klasického plošného nebo kabelového vysílání.

Obchodní spojení IPTV a přístupu k Internetu je označováno jako služba DUO, pokud je nabízeno ještě VoIP tak Triple Play (se současným mobilním přístupem pak Quadruple Play).

IPTV distribuje výhradně digitální program, který je oproštěn od chyb znamých u analogového vysílání jako zrnění, duchy, neostrost, baravné chyby apod. Pokud dochází u digitálního signálu k chybě, pak se projeví tzv. kostičkováním, jelikož ztráta pouhého 1 paketu je jedna kostička. U IPTV je také možno vysílat programy ve vysokém rozlišení HDTV, nutný je však set-top-box, který podporuje tento formát. V našich sítích jsou programy v HD od roku 2010. Pro rok 2011 se připravuje další rozšíření programů v HD.

©2008-2013 AQUA a.s.