21.11. 2021

Vážení zákazníci,

nyní v 9 hodin jsme dostali bližší informace k nastalé situaci. Opět došlo ke krádeži 500m optického kabelu v prostoru staveniště nádraží Pardubice. Bohužel je nutné celý tento kabel nahradit novým a provést jeho napojení. Odstranění poruchy se prodlužuje i vyšetřováním kriminální policie, která techniky na místo pustila teprve před chvílí. Bude nutné úplné odklonění i drážního provozu, proto dojde k finálnímu odstranění závady až zítra ráno. Náš dodavatel nyní pracuje na provizorním řešení - přepojení na kabel v jiné trase, než se podaří závadu odstranit.

Současně jsme provedli určité kroky, aby se tato sitauce již neopakovala. Se současným dodavatelem je vyjednána jiná trasa páteřního kabelu a současně se již dokončuje kompletní záložní trasa od druhého dodavatele, kterou jsme objednávali před třemi měsíci. Vše by mělo být dokončeno do tří týdnů. Věříme, že všechny tyto kroky povedou ke stabilizaci sítě a tyto komplexní výpadky již nenastanou.

Děkujeme za pochopení.

AQUA a.s.