05.10. 2016

► INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ke dni 1.10.2016 začala platit změna v uplatňování DPH u telekomunikačních služeb poskytovaných Vám naší společností.
Vydáním vládního nařízením č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo zavedeno použití tzv. režimu přenesení daňové povinnosti k DPH („reverse charge“) v telekomunikacích.

Služby, kterých se tato úprava týká, jsou definovány jako:
♦ poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.

Bude se tedy jednat především o veškeré aktivní telekomunikační služby poskytované na velkoobchodní úrovni mezi podnikateli (plátci DPH), kteří tyto služby dále prodávají jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům.Vycházíme z předpokladu, že naše služby využíváte jako konečný spotřebitel a nedochází k přeprodeji. Z tohoto důvodu Vám budou služby i nadále fakturovány ve standardním režimu DPH. Pokud tomu tak je, prosíme na tento e-mail nereagujte.

Pokud by však byl náš předpoklad mylný, neprodleně (nejdéle do 15.10.2016) nám sdělte na e-mail: internet@moravanet.cz, zda a v jakém rozsahu jsou Vámi odebírané telekomunikační služby přeprodávány ve shora uvedeném smyslu třetím osobám.

S přáním hezkého dne